Od czego uzależniony jest przemysł?

Przemysł Technologia

Co ma wpływ na przemysł, kierunek jego rozwoju czy też ewentualnie samo kształtowanie poszczególnych branż? Oczywiście jego lokalizacja, zapotrzebowanie a niekiedy dostępność, co za tym idzie do tych trzech aspektów niemal zawsze się nawiązuje, choć i rozwój innych dziedzin odgrywa tutaj diametralne znaczenie. Lokalizacja przemysłu jest niemal ściśle powiązana z zasobami, środkami a tym samym możliwościami jakie dane miejsce w procesie produkcyjnym, pozyskiwania oraz wykorzystania zasobów a niekiedy także ze względu na kwestie logistyczne. Zapotrzebowanie to w końcu coś, co generuje rynek i zaspokojenie pewnych potrzeb jest czymś co za pewne przemysł stawia sobie nijako za cel i do czego co zrozumiałe dąży. Dostępność wspomnianych zasobów, ale również innych środków czy energii, zasobów ludzkich pozwala aby taki przemysł funkcjonował na racjonalnych do tego zasadach. Pewnie, że wpływ na przemysł może mieć rozwój a nawet kryzys gospodarczy, nie zmienia to jednak faktu iż wspomniane powyżej zagadnienia są tymi, które w przypadku oceny czynników mających diametralnie wpłynąć na sam przemysł, ich uwzględnienie jest czymś wręcz niezbędnym.